03 Đề kiểm tra học kỳ II – miễn phí

BẤM ĐÂY ĐỂ VÀO THI NÈ

Câu 1: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc là đại lượng được xác định bởi công thức:

 1. p = ma. B.                          C. p = mv                          D.

Câu 2: Một lò xo đàn hồi chịu tác dụng của một lực kéo làm lò xo bị giãn 5cm, khi đó lò xo dự trữ một thế năng đàn hồi 0,625 J. Độ cứng của lò xo là

 1. 125 N/m B. 250 N/m                       C. 200 N/m                       D. 500 N/m

Câu 3: Nguyên lí I nhiệt động lực học được diễn tả bởi công thức U = A + Q, với quy ước

 1. Q < 0: hệ nhận nhiệt                                           B. A > 0: hệ nhận công.
 2. A < 0: hệ nhận công                                           D. Q > 0: hệ truyền nhiệt.

Câu 4: Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có độ biến dạng

Δl

 1. Wt = 0,5kΔl. B. Wt = (Δl)2               C. Wt = k2                 D. Wt = 0,5k(Δl)2.

Câu 5: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 450 J. Khí nở ra và thực hiện công 300 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí

 1. -150 J. B. -750 J.                           C. 150 J.                            D. 750 J.

Câu 6: Công cơ học là đại lượng

 1. Véctơ B. Luôn âm                       C. Vô hướng.                    D. Luôn dương

Câu 7: Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn quá trình

 1. đẳng tích B. đẳng nhiệt                     C. đẳng áp và đẳng nhiệt  D. đẳng áp

Câu 8: Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn được xác định theo hệ thức:

 1. B.                           C.                          D.

Câu 9: Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

 1. Có dạng hình học xác định. B. Có nhiệt độ nóng chảy xác định
 2. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định. D. Có cấu trúc tinh thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *