ĐỀ THI THỬ SỐ 18 CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

CLICK VÀO LÀM BÀI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÙNG VƯƠNG

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN;

 

Đề thi gồm: 04 trang

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1: Đơn vị đo cường độ âm là

 1. Oát trên mét (W/m) B. Ben (B)
 2. Niuton trên mét vuông ( N/m2) D. Oát trên mét vuông (W/m2).

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần lượt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

 1. B.                                C.                                D.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số góc ω. Khi vật ở vị trí có li độ x thì gia tốc của vật là

 1. B.                                                  C.                                   D.

Câu 4: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

 1. chu kì của nó tăng. B. tần số của nó không thay đổi.
 2. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 5: Dao động tự do là dao động

 1. dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn
 2. có chu ki phụ thuộc vào cách kích thích dao động.
 3. có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính riêng của hệ dao động
 4. có chu ki phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Câu 6: Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài ℓ, sóng có bước sóng λ, khi cả hai đầu dây cố định là

 1. B.                    C.                      D.

Câu 7: Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

 1. ngược pha nhau B. lệch pha nhau π/3
 2. cùng pha nhau D. lệch pha nhau π/2

Câu 8: Hiện tượng giao thoa sóng là

 1. sự gặp nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường
 2. sự tổng hợp của hai dao động diều hoà.
 3. sự tạo thành các vân hình parabol trên mặt nước.
 4. hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

Câu 9: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ dao động của nó là:

 1. B.                               C.                          D.

Câu 10: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với phương trình . Biên độ sóng là

 1. x B. A                                        C. v                                         D. ω

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *