Đề Thi Thử Số 20 – vatlytrandieu.com

CLICK VÀO THI

Câu 1: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì điện áp hai đầu đoạn mạch

  1. trễ pha so với cường độ dòng điện. B. tăng khi dung kháng tụ điện tăng.
  2. có giá trị tức thời luôn không đổi. D. sớm pha  so với cường độ dòng điện.

Câu 2: Một vật tham gia đồng thời hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số với các phương trình  và . Biên độ của dao động tổng hợp là

  1. B.
  2. D.

Câu 3: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc đơn có dây treo dài ℓ, đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

  1. B.                                C.                                 D.

Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình  (mm) (t đo bằng giây, x đo bằng mét). Bước sóng của sóng này là

  1. 5 mm. B. π mm.                                 C. 1 mm.                                 D. 1 m.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *