Đề thi thử số 21

CLICK VÀO THI

Câu 1: Cơ năng của một vật dao động điều hòa

 1. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật.
 2. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
 3. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
 4. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật.

Câu 2: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Khi nói vể quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

 1. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từcùng phương và cùng độ lớn.
 2. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
 3. Tại mỗi điểm của không gian, điện trưởng và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.
 4. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

Câu 3: Chiếu một chùm sáng trắng vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính, trên kính ảnh của buồng tối ta thu được

 1. các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau.
 2. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
 3. một dải ánh sáng trắng.
 4. một dải có màu tù đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân . Đây là

 1. phản ứng nhiệt hạch. B. phản ứng phân hạch,
 2. phản ứng thu năng lượng. D. quá trình phóng xạ.

Câu 5: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

 1. luôn cùng chiểu với vật. B. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
 2. luôn lớn hơn vật. D. luôn nhỏ hơn vật.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 1. Dao động âm có tẩn số trong miền từ 16 Hz đến 20 kHz.
 2. Sóng âm, sóng siêu âm và sóng âm đểu là sóng cơ.
 3. Trong không khí, sóng âm là sóng dọc.
 4. Sóng siêu ầm là sóng âm mà tai người không nghe được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *