Đề Thi Thử Số 22

CLICK VÀO THI

Câu 1: Tốc độ truyền sóng cơ học trong một môi trường

 1. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.
 2. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng
 3. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.
 4. tăng theo cường độ sóng.

Câu 2: Chọn cầu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp được tính bằng

 1. B.                               C.                   D.

Câu 3: Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của nguồn điện nào sau đây?

 1. Pin B. Ăcqui
 2. Nguổn điện xoay chiều AC D. Nguồn điện một chiều DC

Câu 4: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
 2. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.
 3. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
 4. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.

Câu 5:  Sóng điện từ

 1. là sóng dọc hoặc sóng ngang.
 2. là điện từ trường lan truyền trong không gian.
 3. có thành phẩn điện trường và thành phẩn từ trường tại một điểm dao động cùng phương.
 4. không truyền được trong chân không.

Câu 6: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

 1. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
 2. Các vật ở nhiệt độ trên 2000°c chỉ phát ra tia hổng ngoại
 3. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
 4. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 7: Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang – phát quang ?

 1. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.
 2. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.
 3. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.
 4. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *